Dataskyddspolicy

1. Inledning

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Beck Solutions AB (”vi”, ”oss”), i samarbete med Sambla Group AB, som driver Finansio.se, samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Vi är åtagit oss att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive men inte begränsat till:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Finansiell information såsom inkomst
 • Information om din kreditvärdighet
 • Användningsdata om hur du använder vår webbplats

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster
 • Kommunicera med dig om din användning av våra tjänster
 • Uppfylla våra lagliga och regelmässiga förpliktelser
 • Marknadsföra andra relevanta produkter och tjänster, om du har godkänt detta

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av, eller tillgång till, personuppgifter.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Sambla Group AB kan dela dina personuppgifter med:

 • Kreditgivare och andra finansiella institut i samband med de tjänster Sambla Group AB tillhandahåller
 • Serviceleverantörer och partners som utför tjänster på deras vägnar
 • Myndigheter, om så krävs enligt lag

6. Dina rättigheter

Som användare har du rätt att:

 • Begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter
 • Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling
 • Begära dataportabilitet
 • Återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst

7. Hur kan du utöva dina rättigheter?

För att utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss via info@becksolutions.se. Vi kommer att svara på din begäran enligt gällande lagkrav.

8. Ändringar till denna dataskyddspolicy

Vi kan uppdatera denna dataskyddspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

9. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via info@becksolutions.se.