Användaravtal

1. Inledning

Välkommen till Finansio.se, en tjänst som jämför lån och drivs av Beck Solutions AB, i samarbete med Sambla Group AB. Genom att använda Finansio.se godkänner du att följa detta användaravtal och våra dataskyddsregler.

2. Tjänstebeskrivning

Finansio.se tillhandahåller en plattform där användare kan jämföra olika låneprodukter från flera kreditgivare. Vi erbjuder också vägledning och stöd i låneansökningsprocessen. Observera att vi inte själva är en kreditgivare.

3. Användarvillkor

För att använda tjänsterna på Finansio.se måste du vara minst 18 år gammal och lagligt kapabel att ingå avtal. Du förbinder dig att endast lämna korrekt och aktuell information vid användning av våra tjänster.

4. Användarens ansvar

Det är ditt ansvar att säkerställa att informationen du lämnar är korrekt och fullständig. Du ansvarar även för att bedöma lämpligheten och villkoren för de lån du väljer att ansöka om.

5. Sekretess och personuppgifter

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive GDPR. För mer information, vänligen se vår Integritetspolicy.

6. Immateriella rättigheter

Innehållet på Finansio.se är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera eller återskapa någon del av vår tjänst utan skriftligt godkännande från oss.

7. Ändringar av användaravtalet

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta användaravtal. Nya versioner träder i kraft från den dag de publiceras på Finansio.se. Fortsatt användning av tjänsten efter sådana ändringar innebär accept av det nya avtalet.

8. Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår ur användandet av Finansio.se ska i första hand försökas lösas i godo mellan parterna. Om en lösning inte kan uppnås, ska tvisten hanteras enligt svensk rätt vid behörig domstol.